De wereld is aan het verkleinen door de ontwikkelingen in de informatietechnologie die mensen dichter bij elkaar brengt. En mensen staan steeds dichter bij technologie.We bevinden ons in een ‘global village’. IT-diensten moeten snel, wendbaar, flexibel en ‘responsive’ zijn. Deze diensten kunnen aangeboden worden als zg. Microservices, die meerdere keren per dag worden geüpdatet.

Service Intelligence

Service-intelligence is een manier om invulling te geven aan de trend van het integreren van mens en nieuwe technologieën binnen de IT-servicemarkt. Sprekers zullen ingaan op de relatie tussen zich ontwikkelende best-practices en de technologische trends. De manier om die veranderbaarheid te faciliteren is door het organiseren van intelligentie. Intelligentie geeft organisaties de mogelijkheid om de juiste beslissingen op het juiste tijdstip te nemen en om continu feedback te verzamelen over de impact van deze beslissingen. Aan de randen van de IT, waar de dienstverlening verder geautomatiseerd wordt, kunnen zo verbeteringen in de interactie met de klant worden gerealiseerd. Het opbouwen en onderhouden van service intelligentie is niet alleen bittere noodzaak om te overleven, het verhoogt ook het innovatievermogen.

Data-driven incident reviews, self-service, monitoring & analytics services, waardemeting, chatbots; de IT (service) manager en professional van vandaag weet deze toepassingen te integreren in een intelligente serviceorganisatie.

Arti cial intelligence, Robotic Process Automation, continuo- us delivery pipelines, smart analytics zijn voorbeelden van toepassingen die de integratie van mens en machine tastbaar maken. De producten die in deze diensten worden gebruikt krijgen regelmatig door softwarewijzigingen andere karakteristieken. Klanten vragen dit ook meer en meer.

Een nieuwe behoefte moet snel in productie kunnen worden genomen. De productie van het bedrijfsproces van de klant wel te verstaan!Turbulente markten en technologische innovaties leggen zo een continue druk op de veranderbaarheid van producten, diensten, organisaties en mensen.

Service leveren is dan ook niet beperkt tot ondersteuning bij het gebruik, maar vindt plaats gedurende het hele traject. Ook het definiëren van de diensten en constant bijwerken van de behoefte inventarisatie hoort daar natuurlijk bij.

De wereld van beheer-standaarden en best-practices moet hierin meebewegen en dat is de trend die bij de organisaties achter deze beschrijvingen is te zien.