Programma 2018

Home/Programma 2018

Trends in Tooling (TinT) is het tooling congres dat tegelijk met de Service Manager Dag 2018 wordt georganiseerd. De focus van het congres is alles wat met IT tooling heeft te maken. Streams als Automation, Integration, Reporting en ITSM geven inzicht in wat IT tooling kan doen om IT organisaties efficienter te laten opereren. Toegang tot SMD2018 geeft automatisch toegang tot TinT2018. Voor meer informatie klik hier.

Service-intelligence is een manier om invulling te geven aan de trend van het integreren van mens en nieuwe technologieën binnen de IT-servicemarkt. Sprekers zullen ingaan op de relatie tussen zich ontwikkelende best-practices en de technologische trends. De manier om die veranderbaarheid te faciliteren is door het organiseren van intelligentie. Intelligentie geeft organisaties de mogelijkheid om de juiste beslissin- gen op het juiste tijdstip te nemen en om continu feedback
te verzamelen over de impact van deze beslissingen. Aan de randen van de IT, waar de dienstverlening verder geautomati- seerd wordt, kunnen zo verbeteringen in de interactie met de klant worden gerealiseerd. Het opbouwen en onderhouden van service intelligentie is niet alleen bittere noodzaak om te overleven, het verhoogt ook het innovatievermogen.

Data-driven incident reviews, self-service, monitoring & analytics services, waardemeting, chatbots; de IT (service) manager en professional van vandaag weet deze toepassingen te integreren in een intelligente serviceorganisatie.

Artificial intelligence, Robotic Process Automation, continuo- us delivery pipelines, smart analytics zijn voorbeelden van toepassingen die de integratie van mens en machine tastbaar maken. De producten die in deze diensten worden gebruikt krijgen regelmatig door softwarewijzigingen andere karakteristieken. Klanten vragen dit ook meer en meer.

Een nieuwe behoefte moet snel in productie kunnen worden genomen. De productie van het bedrijfsproces van de klant wel te verstaan! Turbulente markten en technologische innovaties leggen zo een continue druk op de veranderbaar- heid van producten, diensten, organisaties en mensen.

Service leveren is dan ook niet beperkt tot ondersteuning bij het gebruik, maar vindt plaats gedurende het hele traject. Ook het de niëren van de diensten en constant bijwerken van de behoefte inventarisatie hoort daar natuurlijk bij.

De wereld van beheer standaarden en best practices moet hierin meebewegen en dat is de trend die bij de organisaties achter deze beschrijvingen is te zien.

Key-notes SMD 2018

Ruud Veltenaar

  • Inspirator van Transformatie
  • TedEX spreker – Trendwatcher

Michel Hofman

  • CIO A’dam Trading Bank
  • Digital Transformation bij A’dam Trading Bank

Jason Yee

  • Evangelist
  • Data-driven Incident reviews

Dr. Geeta Sekhon

  • International Consultant bij Verenigde Naties
  • Human Trafficing

Programma SMD 2018

Programma SMD en Tint in detail 2018