Wim Hoving

Wim Hoving

Wim Hoving staat bekend om zijn confronterende verhalen, zijn hekel aan heilige huisjes en zijn innoverende drang om IT-servicemanagement dienstbaar te laten zijn aan de business.

Al ruim 20 jaar is hij actief bij vele servicemanagement-invoeringen. De laatste 10 jaar vooral middels de mede door hem ontwikkelde ISM- en FSM-methode. Zijn drive is beheerorganisaties grip geven op hun werkwijze, zodat ze tevreden klanten krijgen en behouden. Leren werken en groeien met één servicegerichte geïntegreerde werkwijze. Teams laten doorgroeien tot professionele serviceleveranciers.

Wim spreekt regelmatig over ITSM, schrijft boeken, publiceert artikelen en blogs en leidt de ISM-masterclasses.
Presentation Title: Modern Service Management
Presentation Summary:
De opdracht van (IT) ServiceManagement is simpel: “Het ondersteunen van de IT’ers zodat zij excellente diensten leveren.” That’s all. Het zijn tenslotte de handelingen van de IT’erdie, in samenwerking met de klant, leiden tot het ontwerpen, bouwen en beheren van diensten. En niet de handelingen van de proces- en lijnmanager,
Na de verstoffende en verkrampende rust van ITILv3 (laatste update in 2011) buitelen de ontwikkelingen over elkaar heen. Lean, Scrum, Agile, IT4IT, DevOps worden aangevuld met de opkomst van VeriSM en de snelle tegenreactie van de aankondiging van ITIL X. Nieuwe technieken maken veel snellere releases mogelijk, vaak alleen nog geremd door starre procedures. Maar ook nieuw regelgeving om de burger te beschermen tegen zijn toenemende afhankelijkheid in de Digital Age.
Alles wat tot nu toe is gepresenteerd bevat veel mooie en nuttige Top-down vernieuwingen en met VeriSM ook een aanzet tot een high-over samenhang.
Wat ontbreekt is het antwoord op de bottom-up aanwezige praktijkbehoefte aan één praktische en geïntegreerde aanpak. Niet een combinatie van Lean, Agile OBM en DevOps, maar één toepasbare geïntegreerde oplossing. Dus niet ITIL, Lean en DevOps en OBM allemaal doen, maar de beheerder één werkwijze aanbieden waardoor hij excellente services kan creëren.
We managen en organiseren heel veel met elkaar, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Maar wat structureel ontbreekt is de focus op de beheerder.
Zolang we de beheerder niet centraal stellen missen we de essentie van service management.
In deze presentatie zal Wim Hoving in gaan op de vraag: Hoe stellen we de IT’er in staat excellente diensten te leveren. En hoe kunnen we in deze oplossing Lean, Agile, DevOps, OBM integreren, zonder daarbij de uniforme ondersteuning die de gebruiker wenst en de zekerheid die regelgeving eist worden vergeten.
Kortom: Hoe ziet een praktische toepassing eruit, waarin de mooie lessen die de nieuwe ontwikkelingen ons bieden, die in één geïntegreerde oplossing toegankelijk wordt gemaakt.