The day before

Home/The day before

De dag voor srvision en Trends in Tooling worden er inspirerende en uitdagende workshops georganiseerd. Deze kunnen los van de het congres worden bijgewoond. Hieronder het programma voor 27 maart 2019.

Registreer nu…

Workshop programma

09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
Zaal 1
Zaal 1
Inloop

Er worden op de dag voor srvision & Trends in Tooling 9 workshops gehouden. Je kan je inschrijven voor deze workshops via de site.

Jan Pieter van Leeuwen & Frits Slingerland
10:00 - 11:45
Talentprofiel: Service Manager van de Toekomst

Wat je ambitie ook is, de medewerkers van je serviceorganisatie moeten het waarmaken. Een veerkrachtige serviceorganisatie vraagt ook om een veerkrachtige Servicemanager. Recent is het onderzoek naar het Talentprofiel: Servicemanager van de Toekomst uitgevoerd door HDLG in samenwerking met de hogeschool van Amsterdam en de Erasmus Universiteit. Tijdens deze inspiratiesessie krijg je de resultaten van het onderzoek gepresenteerd én wordt de IT Tooling op het gebied van Talentmanagement, die gehanteerd is voor het onderzoek, geïntroduceerd.

Veel organisaties spreken over talentmanagement voor het binnenhalen en vasthouden van IT-talent. Helaas ontbreekt in de aanpak vaak een betrouwbare en objectieve IT-tool voor het zichtbaar en bespreekbaar maken van de individuele talenten. Talentmanagement blijft dan vaak op het niveau van de mening en beoordeling van de recruiter of manager. Echter vanuit de brein- en neurowetenschap is bekend dat mensen geen objectief beeld kunnen vormen over de talenten van het team. Hoe creëer je dan wel een objectief en betrouwbaar inzicht in de talenten van je medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat je IT-team de ambities ook gaan waarmaken in de praktijk? Je krijgt het antwoord tijdens deze inspiratiesessie. Onder de deelnemers wordt tevens een Talentprofiel verloot, zodat jij als winnaar jouw persoonlijke talentprofiel kunt toetsen aan het Talentprofiel: Servicemanager van de Toekomst.

Lunch

Bram Doolaege - Streetwize
12:15 - 14:00
VEERKRACHT & WENDBAARHEID

Recent onderzoek toont aan dat maar 1 op 3 van de IT professionals zijn, of haar, onvrede met het werk bespreekt met de directe leidinggevende. En dat is jammer want vaak leidt dit tot een vertrek dat in 65 % van de gevallen kon worden vermeden en slechts in een minderheid wordt veroorzaakt door een beter loon.

Het is maar één van de uitdagingen waarmee organisaties kampen in hun streven naar meer wendbaarheid. In deze tijden is verandering immers de norm. Streetwize laat zich inspireren door experts die voortdurend met verandering te maken krijgen en die steeds de vaardigheid om daarmee om te gaan in de praktijk zetten: straatkinderen. Door ons werk met straatkinderen via onze Mobiele School hebben de jongeren al veel kunnen leren van ons, en van elkaar. Met Streetwize draaien we de rollen om en kijken we hoe zij ons dingen kunnen bijleren en versterken. Onze ervaring op straat is weliswaar de basis en inspiratie voor ons werk, maar we ondersteunen die natuurlijk met academisch onderzoek van toonaangevende universiteiten én met solide bedrijfservaring.

Kortom, we volgen samen een cursus aan de Universiteit van de straat rond veerkracht of ons vermogen om met tegenslag, negatieve reacties en falen om te gaan en ervan te herstellen. En ook wendbaarheid, de vaardigheid om in dat kader snel en doeltreffend actie te ondernemen, komt aan bod. Tijdens de StreetwiZe Action Workshop rond veerkracht en wendbaarheid krijg je dus een hands-on leerervaring rond deze ‘streetskills’. Je gaat naar huis met een flinke dosis inspiratie en ook heel wat praktische tips om de veerkracht en wendbaarheid van jezelf, je team en jouw organisatie te verhogen.

Pauze

Barclay Rae - Consultant & Author - Service Management
14:15 - 16:00
Human Resilience - how to prepare for the future (ENG)

We are seeing many major changes in technology and the way we work, with the prospect of more automation, AI, RPA etc. All of these are great opportunities for development and use of technology, but what about the human side? What will this mean for those who currently work in the IT industry? Will there be jobs and the same jobs – in future? How do we prepare and adapt to meet the new challenges? This workshop will set out some key issues and help to set out options and strategies for IT/Technology/knowledge workers to use to build resilience and longevity into their careers and working lives.

Key topics and questions will include:

- Current challenges and changes in working approach
- What new skills are required?
- What existing skills and competencies will always be required?
- Do we need new/different type of people working in technology?
- How do we adapt our approach to recruitment and people management?
- How do we maintain our currency and relevance in the market?

Zaal 2
Zaal 2
Inloop

Er worden op de dag voor srvision & Trends in Tooling 9 workshops gehouden. Je kan je inschrijven voor deze workshops via de site.

Mark Smalley (DASA) - Robert den Broeder
10:00 - 11:45
HIGH IT PERFORMANCE SKILLS & BEHAVIOUR (ENG)

Digital enterprises place higher demands on the IT function. This implies that the IT function has to exhibit high performance. But what does that mean in terms of behaviour? What kind of skills enable this behaviour? And what other contextual elements does a High IT Performance Organization comprise?

In this interactive session we’ll start by exploring the characteristics of the digital enterprise and its IT demands. Considering the demands, you’ll identify the required behaviour, referring to the DASA Competence Model and Quickscan. Then we’ll explore behavioural change in general, resulting in an understanding that in order to change behaviour, you need to change the context, including the illusive notion of ‘culture’.

The expected takeaways of the session are
· Understanding of the demands that the digital enterprise places on IT
· Ability to identify observable behaviour
· Ability to identify behaviour that is likely to result in high IT performance

Lunch

Wim Hoving - Servitect
12:15 - 14:00
Back to Basic, Power to the People!

Agile werken in een weerbarstige omgeving
(de nuchtere inrichting én toepassing van geïntegreerd Agile servicemanagement)

Inhoud
Alles in servicemanagement draait om het creëren van customer value. En customer value is per definitie het gevolg van de handelingen van de professional; de vakman. De grote uitdaging van deze hectische tijd is dan ook: “Hoe stellen we de professional in staat om customer value te creëren? Hierin staat de mens dus centraal: de professional creëert, en de leider faciliteert. De laatste jaren buitelen mooie nieuwe methoden en modellen zoals Lean, Scrum, Agile, DevOps, OBM, VeriSM en nu ITIL 4 over elkaar heen. Ze leveren veel èn herkenbare meerwaarde. Ondertussen nemen de klantwensen toe en eist toenemende compliancy aantoonbare output én throughput. Al het nieuwe wordt aan elkaar toegevoegd zonder te komen tot één daadwerkelijk geïntegreerde werkwijze. Tegelijkertijd is er grote schaarste aan professionals (waar zijn toch al die T-shaped people?). We weten al jaren dat complexe inrichtingen niet werken. Leiders kunnen er geen leiding aan geven, professionals kunnen het niet uitvoeren. Vrijwel geen organisatie past haar eigen instructies toe. En ondertussen besteden de professionals en leiders hun tijd en ergernis aan vergaderingen, afstemming en miscommunicatie. Ook weten we dat alle goed functionerende elementen bij verschillende organisaties heel sterk op elkaar lijken. En ook zien we dat Agile werken nieuwe elan en flexibiliteit in de dienstverlening brengt. De oplossing ligt dan ook in eenvoud, integratie en standaardisatie van Agile servicemanagement, waardoor de mens, de professional én de leider, zijn werk goed kan doen.

De workshop
In deze interactieve workshop geeft Wim Hoving, ontwikkelaar van de ISM-methode, zijn nuchtere en bevlogen kijk op de ontwikkelingen en bekijken we wat de professional echt nodig heeft om customer value te creëren. We bouwen vanuit een paar eenvoudige principes een integraal model op voor Agile servicemanagement. Vragen die, mede afhankelijk van de interactie, aan de orde komen: - Modern Service Management: Wat zijn de kernelementen van geïntegreerde IT-dienstverlening?
- Behavior: Welk gedrag van professionals en leiders is nodig? (de toepassing van OBM)
- Agile werken: Welke kansen en knelpunten bieden Lean, Agile, Scrum en DevOps?
- De verandertrechter: Hoe kan de werkwijze (het gedrag) van professionals, leiders en teams snel en duurzaam aangepast worden? (integratie van de Maslow leercurve, Scrum en OBM)
- Enterprise servicemanagement: Hoe kunnen Business, functioneel- en technisch beheer beter samenwerken?
- De natuurlijke flow: Welke universele werkwijze ligt ten grondslag aan iedere dienstverlening?
- ITIL 4 en VeriSM: Wat zijn de belangrijkste kenmerken?
- Standaardisatie: Waarom maatwerk en hoe ver kunnen we gaan?
- De hybride organisatie: Hoe werken kennisteams, squads, projecten en outsourcing samen?
- Het management dashboard: Welke online info heeft de leider nodig?
- Single Flow Handling: Waarom nog onderscheid tussen changes, incidenten en service requests?

Veel vragen, waarop correcte losstaande antwoorden alleen niet voldoen. Eenvoud, integratie en standaardisatie zijn nodig om Agile servicemanagement duurzaam succesvol te maken. Wim Hoving zal deze workshop op zijn geheel eigen wijze leiden, met veel ruimte voor interactie en geeft een preview op ISM4.0.

Pauze

Bas Blanken, Alexander Kroese - TOPdesk
14:15 - 16:00
Agile Service Management

Is bijna iedereen om je heen aan het scrummen, 'Kanbannen' en tref je bij de koffieautomaat steeds meer agile coaches aan? Heb je echter geen idee wat je afdeling met al die nieuwe termen aan moet? Ervaar in 90 minuten hoe de moderne agile-principes je kunnen helpen om je dienstverlening op concreet te verbeteren. Geen jarenlange organisatieveranderingen, maar kleine verbeterexperimenten waar je morgen al mee kunt beginnen.

Zaal 3
Zaal 3
Inloop

Er worden op de dag voor srvision & Trends in Tooling 9 workshops gehouden. Je kan je inschrijven voor deze workshops via de site.

Rob Akershoek
10:00 - 11:45
De IT-organisatie van de toekomst: wat heb je daarvoor nodig?

De IT-afdeling staat momenteel flink in te steigers om de digitale ambities van de business waar te maken. Op nagenoeg alle fronten worden veranderingen doorgevoerd, om de groeiende complexiteit van het IT-ecosysteem (o.a. Cloud) te kunnen managen en om aan de zwaardere eisen te kunnen voldoen. De organisatiestructuur wordt onder handen genomen waarbij multidisciplinaire agile teams worden geformeerd. Nieuwe leveringsmodellen worden geïntroduceerd, zoals Agile-development, Continuous Delivery en DevOps. Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in IT-managementtools voor het automatiseren van de diverse IT-activiteiten (om handmatige activiteiten te verminderen). Aan initiatieven om de IT-dienstverlening te verbeteren is dus duidelijk geen gebrek. Wat echter ontbreekt, is een gedegen ontwerp en plan om al deze losse initiatieven in goede banen te leiden, om uiteindelijk te komen tot een gestroomlijnde en geautomatiseerde IT-voortbrengingsketen. Deze workshop gaat in op het ontwerpen van de toekomstige IT-management blauwdruk om aan nieuwe uitdagingen te kunnen voldoen (waarbij diverse practices zoals Scrum, DevOps, ITIL en IT4IT optimaal worden gecombineerd).

Lunch

Will Evans
12:15 - 14:00
Adaptive Governance Patterns for Resilient Enterprises

How can you design resilience into your organization? In other words, how can your organization absorb the shocks to the system caused by the acceleration of change in our world?

Many challenges within organizations today begin and end with over-bounded systems and governance frameworks that prevent adaptation and resilience. When organizations face challenges, they tend to introduce more governance including constraints, policies, and processes unaware that the control and governance systems they’ve put in place are the root of their problems.

Improving governance requires a mindset shift from one of robust fail-safe systems to more resilient safe-to-fail systems that can detect, triage, mitigate, and recover from potentially adverse impact on the system as a whole. We’ll leverage the 6Cs of adaptive governance as a new framework for organization structuring within enterprise IT organizations. The 6 Cs requiring consideration include:

- Constraints
- Complexity (Demand, Dependencies, and Delivery)
- Coherence
- Cohesion
- Coupling
- Culture
This workshop is a combination of lectures, reflection, discussion, and activities to explore the various governance patterns to apply to your value streams depending on the nature and complexity of demand, delivery, context, and customer within your IT service organization.

Pauze

Paul Wilkinson - Gamingworks
14:15 - 16:00
The new Marslander (ENG)

ITIL4 has been launched. ITIL4 is taking us in a new direction. Many organizations have a legacy ITIL capability. New business demands and drivers have forced the adoption of Agile and DevOps practices. Legacy ITIL is seen as too much control and slowing down flow. The industry demanded a more Agile form of ITIL, an ITIL that raises ITSM to a strategic capability. But how do you make that shift in mindset and behavior?

In this simulation you will explore some of the new ITIL4 concepts and will have a chance to apply them in practice. In our Apollo 13 simulation we used ITIL to take us to the moon. The MarsLander simulation will use ITIL4 to get us Mars. Changing services in real time to meet increasing customer demands for value.
Developing new applications features, new service offerings, co-creating with the users, customers, suppliers in an end-to-end value stream.

Will you be able to change your mindset and legacy behaviors to the new way of working in the Agile, value focused future of ITSM?