logo SMD2015 text2

woensdag, 04 februari 2015 21:22

Programma Overzicht 2015

 

Programma Service Manager Dag 2015
      
      
08:30 - 09:00Registratie
09:00 - 09:15

Opening dagvoorzitter (Plenaire Zaal)

userFrank Langeveld (NGI-NGN)

09:15 - 09:20

Uitleg congres app (Plenaire Zaal)

userMaarten Bordewijk (Organisatie)

09:20 - 09:40

Introductie gastorganisatie DIF (Plenaire Zaal)

userOrganisatie / Wethouder (DIF/Gemeente Zoetermeer)

09:40 - 10:20

Keynote 1: Promise Theory (Plenaire Zaal)

userMark Burgessen

10:20 - 10:50Ochtendpauze (Beursvloer)
 

Family

Crime

Non-Fiction

Sci-Fi

Romance

 

Auditorium

Zaal 1

Zaal 2

Zaal 3

Zaal 4

10:50 - 11:30

SIAM: Service Integration and Management

 

userKevin Holland (NHS) en

TBD

 Touwmanagement

 

userBart Stofberg

(Quint)

Innovation & Lean Start-Up bij Philips

 

userPerry Nouwens

(Philips)

TBD
11:30 - 11:40Zaalwissel
 AuditoriumZaal 1Zaal 2Zaal 3
11:40 - 12:20

BRM: Business Relationship Management

 

userAndie Kis

(TCS) en

Who killed ITIL?

 

userStudenten HHS

DevOps in de praktijk

 

userErik Peet

(Rabobank)

 TBD
12:20 - 13:20Lunch
13:20 - 14:00

Ketensamenwerking op wereldwijd niveau 

 

userAnton Rutten

(CIO Rabobank International)

 

Docu

Arthouse

 Drama

Reality

 Action

 Auditorium Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 

Zaal 4 

14:10 - 14:50

 End-to-end engineering at Spotify

 

userDavid Poblador i Garcia

(Spotify) en

 Dienstenlandkaart

 

userDiederik Lock

Reset Management

 

userCees Min

 Professioneel vraag & aanbod

 

userRonald Rietbergen

(JIVC)

Organizational Behavior Management (OBM)

 

userRobert den Broeder

(Trigono)

 

 
14:50 - 15:00Zaalwissel 
 Auditorium

Zaal 1

Zaal 2

Zaal 3

15:00 - 15:40

 Bring me problems, not solutions

 

userTobias Nyberg

(Handelsbanken Zweden) en

 

TBD Battle of the sponsors

Digitalisering keten rechtspraak

 

userHenri Peter

15:40 - 16:10Middagpauze
16:10 - 16:50

Keynote 3: TBD

userTBD (Plenaire Zaal)

16:50 - 17:00

Afsluiting dagvoorzitter (Plenaire Zaal)

17:00 - 18:00Borrel, hapjes en netwerken

   

  

 

maandag, 02 februari 2015 19:15

Aanmelden

Aanmelden voor Service Manager Dag 2015

Aanmelden voor Service Manager Dag 2015 kan middels het volgen van deze link. U word dan doorverwezen naar de site van Entranz. Daar kan de inschrijving worden afgerond.

 

woensdag, 20 februari 2013 16:17

Programma Overzicht 2014

 

Het programma voor 2015 is bijna rond, met een sterke 'cast' van Nederlandse en internationale sprekers.

Een kleine greep uit de onderwerpen die u kunt verwachten: diverse casussen uit binnen- en buitenland, Ketensamenwerking op wereldwijd niveau, Business Relationship Management, DevOps in de praktijk, Innovatie en Lean Start-up, ITSM fails, en nog veel meer.

 

Houd deze pagina in de gaten voor het definitieve programma!

 

p17pt26t239og124s58o1v7bbd14

 

dinsdag, 05 februari 2013 21:38

Locatie

Dutch Innovation Factory

De Service Manager Dag 2015 zal plaatsvinden in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer.

 

Adres:

Bleiswijkseweg 37

2712 PB Zoetermeer

 

overdif

vrijdag, 16 december 2011 14:08

Sponsoren

De nieuwe sponsorbrochure van 2015 is hieronder te downloaden.

donderdag, 27 oktober 2011 10:32

Privacy

 

De Service Manager Dag en het NGI hecht grote waarde aan uw privacy. De gegevens die wij van u vragen hebben wij nodig om met u te communiceren, zoals onze nieuwsbrief of een contact formulier. Wij zullen deze dan ook nooit aan derden verstrekken of gebruiken voor andere doeleinden.

Op onze website worden technologieën met betrekking tot het bijhouden van conversie gebruikt. Dit ter vebetering van onze website en services. Ook deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt.

donderdag, 27 oktober 2011 10:32

Voorwaarden

Deze evenementenvoorwaarden hebben betrekking op alle evenementen (zoals seminars, conferenties, congressen, workshops en andere bijeenkomsten) van NGI.

Inschrijven en plaatsing

Inschrijving voor evenementen vindt plaats middels een online inschrijfformulier. Na betaling wordt ongeveer twee weken voor aanvang van het evenement een bevestiging en routebeschrijving verstuurd. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde online inschrijfformulier en eenmalige machtiging. Leden van NGI hebben voorrang op deelname boven niet–leden. Wanneer een evenement is uitverkocht, stelt NGI de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Niet–leden betalen voor deelname. Indien u geen gebruik maakt van een eenmalige machtiging is NGI genoodzaakt € 30 administratiekosten in rekening te brengen. Zodra het online inschrijfformulier en de eenmalige machtiging volledig ingevuld en verzonden zijn, is de inschrijving definitief en zal de deelnemersbijdrage voor start van het evenement van de opgegeven bank/girorekening worden afgeschreven.

Aanmelding voor een evenement kan uitsluitend via de website van de Service Manager Dag (www.servicemanagerdag.nl). Dit kan vanaf het moment dat NGI de inschrijving opent. Leden waarvan NGI over een emailadres beschikt worden op de hoogte gebracht van de opening van de inschrijving. NGI sluit de inschrijving automatisch zodra het evenement volgeboekt is. Voor elk evenement geldt een maximum aantal deelnemers, het maximaal aantal deelnemers staat bij de evenementsinformatie op de website van NGI vermeld. Inschrijving van leden geschiedt op volgorde van aanmelding.

Afmelding en doorgang

Afmelding van deelname na online inschrijving kan alleen per e–mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) tot uiterlijk 14 dagen voor het event. Daarna wordt een no–show penalty in rekening gebracht van €80 als bijdrage in de gemaakte kosten (catering, locatie, sprekers, organisatiekosten en administratiekosten). Deze geldt voor iedere deelnemer en geldt ook wanneer nagelaten wordt zich af te melden of bij een no-show. Restitutie van de deelnemersbijdrage is niet mogelijk. Wel kan de plaats worden overgenomen door een vervanger (administratie kosten á € 30,–). Men dient de naam van de vervanger tot uiterlijk 3 dagen voor het event per email (door te geven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Administratiekosten á € 30,– wordt in rekening gebracht indien de factuur niet binnen 60 dagen na het event is voldaan. Bij onvoldoende deelname of sponsoring kan een evenement worden afgelast. Reeds betaalde deelnemers bijdragen worden in dat geval geretourneerd. Tevens behoudt NGI zich het recht voor, in verband met onvoldoende deelnemers en sponsoring, de datum te wijzigen.

Aansprakelijkheid en privacy

NGI gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens. Uitgangspunt vormt daarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw achternaam en bedrijfsnaam zullen worden gepubliceerd op de deelnemerslijst welke op het evenement wordt uitgereikt.

Deelname aan evenementen geschiedt op eigen risico. NGI kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte en/of gevolgschade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan een deelnemer of aan enig andere deelnemer, behoudens het geval van door opzet of grove schuld van NGI.

De boodschap van sprekers en workshophouders tijdens evenementen van NGI die worden gegeven hebben de status van een advies. De deelnemer draagt eigen verantwoordelijkheid om de opgedane kennis toe te passen, NGI geeft derhalve geen garantie over de uitkomsten en resultaten daarvan.

Auteursrecht

Al het congresmateriaal en de documentatie, welk door NGI wordt verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd en mag dientengevolge niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NGI in enigerlei vorm worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een evenement (of gedeelte van een evenement) is verboden. Bij poging tot maken van zulke opnamen zal het evenement onmiddellijk worden beëindigd totdat de opnameapparatuur is verwijderd.

donderdag, 27 oktober 2011 10:31

Disclaimer

 

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. 

Alle rechten voorbehouden

 

donderdag, 27 oktober 2011 10:17

Contact

RolNaamE-mail
Algemeen, voorzitter Philippe Lardinois Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sponsoren
Robert de Koning
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sponsors

marvalYacht logomonitor 24 7 rgb

 

Media Partners & Partner verenigingen

itinfraAutomatiseringsGidsinformatieaslbislitSMFvanharen